اوراق مسکن ۲۵هزار تومان ارزان شد

Posted by

آنچه تلفن همراه بر سر نوجوانان می آورد!

وزارت راه و شهرسازی با اعلام این‌که طی یکسال اخیر قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن روند کاهشی داشته است، از خروج تقاضاهای سوداگرانه و دلالان از این بازار خبر داد.

آنچه تلفن همراه بر سر نوجوانان می آورد!