بمباران هواپیمای بدون سرنشین داعش برسر مردم+ عکس

Posted by

آنچه فرهادی به رویترز گفت

گروه تروریستی داعش برای ایجاد ترس و دلهره در میان مردم موصل دست به جنایتی جدید زد.

آنچه فرهادی به رویترز گفت