بازبینی اجرای فرمان جنجالی و ضدمسلمانان «دونالد ترامپ»

Posted by

«آنگلا مرکل» وارد آنکارا شد

وزارت امنیت داخلی آمریکا قصد دارد نحوه اجرای فرمان نژادپرستانه و جنجالی ترامپ در رابطه با مهاجران، را مورد بازبینی قرار دهد.

«آنگلا مرکل» وارد آنکارا شد