مشکل ایمنی مغازه ها در پاساژ کویتی‌ها رفع شد

Posted by

آپلود فایل و عکس با وب سایت آپلودر

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: کسبه پاساژ کویتی ها با رفع مشکل ایمنی، مغازه‌های خود را تحویل گرفته‌اند. وی افزود: عده ای نیز به مکان هایی مانند مجتمع نور که به آن‌ها پیشنهاد شده رفته و فعالیت می‌کنند.

آپلود فایل و عکس با وب سایت آپلودر