یک اتفاق ناگوار در بازی پیشکسوتان پرسپولیس و راه آهن

Posted by

آیا ترامپ به سرنوشت نیکسون دچار می شود؟

زمانی که پیشکسوتان تیم های راه آهن و پرسپولیس به مصاف یکدیگر رفته بودند، اتفاق تلخی رخ داد.

آیا ترامپ به سرنوشت نیکسون دچار می شود؟