چین بزرگترین خریدار کالای ایرانی

Posted by

آیا ترامپ به سمت جنگ با ایران می رود؟

گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در 10 ماهه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی به 35 میلیارد و 270میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8.37 درصد افزایش داشته و نشان از تراز مثبت تجاری است.

آیا ترامپ به سمت جنگ با ایران می رود؟