صادرات و واردات با دولت چک افزایش می یابد

Posted by

آیا تزریق سلول‌های بنیادی به مفاصل موثر است؟

دولت چک علاقه‌مند به برقراری روابط بیشتر صنعتی با ایران است و باید از فرصت‌های پیش‌آمده برای تبادلات اطلاعات استفاده کرد.

آیا تزریق سلول‌های بنیادی به مفاصل موثر است؟