با هیچ عینکی خوزستان دیده نمی‌شود

Posted by

آیا روسیه و آمریکا در پی تضعیف موقعیت اروپا هستند؟

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با انتقاد از بی‌تدبیری دولت در مدیریت بحران‌ها گفت: امروز با هیچ عینکی خوزستان دیده نمی‌شود و کسانی که نمی‌توانند امورات ساده مردم را مدیریت کنند، باید بروند. عضو سابق هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه بی‌تدبیری در مدیریت کشور ناشی از تحریم‌ها نیست، خاطر نشان کرد: بی تدبیری‌های مدیریت حاصل خود محوری و خود متشکری آقایان است.

آیا روسیه و آمریکا در پی تضعیف موقعیت اروپا هستند؟