شایع ترین سرطان های مردان و زنان ایرانی را بشناسید

Posted by

آیت الله نوری همدانی: امنیت کشور باید حفظ شود

سخنگوی وزارت بهداشت، سرطان های پستان، معده، روده بزرگ و مثانه را بدون در نظر گرفتن جنسیت مبتلایان، شایع ترین سرطان های کشور دانست و افزود: شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان به ترتیب سرطان معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ و در زنان سرطان‌های پستان، روده بزرگ، معده و لوسمی است.

آیت الله نوری همدانی: امنیت کشور باید حفظ شود