خواستگار قلابی دختران دم‌بخت را سرکیسه کرد

Posted by

آینده نامشخص ریزگردها در استان ایلام

مهندس عمران؛ این تصوری بود که دختران دم بخت از مردی داشتند که قرار بود به خواستگاری آنها برود اما این مرد در حقیقت کلاهبرداری بود که به چیزی جز سرکیسه کردن طعمه هایش فکر نمی کرد.

آینده نامشخص ریزگردها در استان ایلام