تعطیلی برخی مدارس در نقاط مختلف کشور به دلیل بارش برف

Posted by

ابراهیم زاده به اشتباه اخراج نشد

به دلیل بارش برف و احتمال یخبندان در معابر شهری و روستایی برخی از مدارس شهرهای ذیل امروز دوشنبه 4 بهمن تعطیل شدند.

ابراهیم زاده به اشتباه اخراج نشد