دادستان کل کشور: ۶ فرماندار در جریان تخلفات انتخاباتی احضار شده‌اند

Posted by

ابهام در تامین امنیت حاجیان ایرانی

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هنوز پرونده تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال نشده است، گفت: در حال حاضر همان 6 فرماندار احضار شده‌اند.

ابهام در تامین امنیت حاجیان ایرانی