مهمان ویژه در تمرین پرسپولیس

Posted by

اتحادیه اروپا به دنبال جریمه ایران به اتهام دامپینگ فولاد است

تمرین نوبت عصر سرخپوشان یک مهمان ویژه داشت و ناظر کنفدراسیون آسیا با حضور در زمین بوشر از شرایط آنها بازدید کرد. ناظر AFC کلیه موارد تیم را مورد بازبینی قرار داده و دقایقی با پندار خمارلو و محمد علی ترکاشوند در خصوص تیم به صحبت پرداخت.

اتحادیه اروپا به دنبال جریمه ایران به اتهام دامپینگ فولاد است