دل درد کودک را با ماساژ آرام کنید

Posted by

اتریش با یک میلیارد یورو به ایران آمد!/ پیشخوان

اگر مادران روش‌های ماساژ دادن نوزاد را یاد بگیرند، می‌توانند به راحتی از طریق ماساژ دادن، دردهای ناشی از تجمع گاز در معده نوزاد را تسلی بخشند.

اتریش با یک میلیارد یورو به ایران آمد!/ پیشخوان