فعالیت شرکت‌های هرمی باطل است

Posted by

اتمام
طرح های نیمه تمام هلال احمر با تامین اعتبار

آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود فعالیت در شرکت‌های هرمی را کسب مال باطل و فعالیت‌های این شرکت‌ها را باطل دانست.

اتمام
طرح های نیمه تمام هلال احمر با تامین اعتبار