مستاجران، بازنده‌های واقعی کاهش نرخ سود بانکی

Posted by

اجرای موسیقی ایرانی در برج میلاد را از دست ندهید

جعفر شهری در کتاب مشهورش تاریخ اجتماعی تهران قرن سیزدهم به مساله جالبی اشاره می‌کند. او با نظر به سرشماری که در سال 1301 خورشیدی انجام‌گرفته می‌گوید: حدود نیمی از مردم آن دوران اجاره‌نشین و به تعبیر آن روزها «کرایه‌نشین» بوده‌اند.

اجرای موسیقی ایرانی در برج میلاد را از دست ندهید