آتش سوزی در ساختمان مسکونی به علت استفاده از پیک‌نیکی در بالکن

Posted by

احتمال توفان تندری در ۹ استان کشور

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: استفاده از پیک‌نیکی برای پخت‌وپز در بالکن منجر به آتش‌سوزی یک منزل مسکونی و محبوس و مصدوم شدن دو خانم جوان شد.

احتمال توفان تندری در ۹ استان کشور