آقای روحانی! ممنوعیت‌های ویزا را اوباما نوشت

Posted by

احتمال حضور عزت اللهی در تیم مسعود شجاعی+عکس

«آقای روحانی! آمریکا خیلی وقت است که دیوار می‌کشد. ممنوعیت‌های ویزا را اوباما نوشت و ترامپ فقط اجرا کرد.»

احتمال حضور عزت اللهی در تیم مسعود شجاعی+عکس