وضعیت ترافیکی جاده های کشور

Posted by

اختیارات نظامی ترامپ کم می شود؟

هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج- تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

اختیارات نظامی ترامپ کم می شود؟