واکنش اتحادیه عرب به حکم دادگاه رژیم صهیونیستی در محکومیت یک سرباز اسرائیلی

Posted by

اخراج از آمریکا دلیل خودکشی مرد مکزیکی

اتحادیه عرب حکم دادگاه رژیم صهیونیستی در محکومیت یک سرباز اسرائیلی به تنها 18 ماه حبس را محکوم کرد. این سرباز اسرائیلی یک نوجوان مجروح فلسطینی را با گلوله به شهادت رسانده بود.

اخراج از آمریکا دلیل خودکشی مرد مکزیکی