دادستان کل کشور با دبیر کل سازمان اینترپل دیدار و گفت وگو کرد

Posted by

اخوت: سرخابی ها قول همکاری دادند

دادستان کل کشور گفت: در سطح بین المللی و از نگاه کشورهای غربی به خصوص آمریکا در جهان، تروریسم بد و تروریسم خوب داریم که مایه تاسف است.

اخوت: سرخابی ها قول همکاری دادند