واکنش ترامپ به دیدار دردسرساز پسرش با وکیل روسی

Posted by

ادعای یک روزنامه کویتی درباره فرار ۱۴ عضو «باند العبدلی» به ایران

رئیس جمهور آمریکا درباره دیدار پسرش با وکیل روس اعلام کرد: این سیاست است!

ادعای یک روزنامه کویتی درباره فرار ۱۴ عضو «باند العبدلی» به ایران