۱۶ هزار زایمان رایگان در بیمارستان‌های استان بوشهر انجام شد

Posted by

ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال

بوشهر – رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیش از ۱۶ هزار زایمان رایگان در بیمارستان‌های استان بوشهر انجام شد.

ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال