مدافع جوان پرسپولیس بعد از داربی بیهوش شد

Posted by

ارایه زمینه های همکاری ایران خودرو و شرکای خارجی

محمد انصاری در پایان بازی با شکستگی سر مواجه و به بیمارستان منتقل شد. پایان این دیدار با حواشی مختلف از جمله درگیری و اخراج کاپیتان‌های دو تیم همراه شد.

ارایه زمینه های همکاری ایران خودرو و شرکای خارجی