تاکید مجدد بارزانی بر جدایی کردستان از عراق

Posted by

اردوی ملی پوشان جودو در مجارستان

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق گفت: از جدایی کردستان دست بر نمی‌داریم.

اردوی ملی پوشان جودو در مجارستان