آباجان به نوروز می رسد

Posted by

از کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی بلیط نخرید

«آباجان» روایت خانواده ای است که در دهه شصت در شهر زنجان زندگی می کنند. خانواده ای که جنگ و فضای آن سال ها تأثیر زیادی روی زندگیشان می گذارد.

از کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی بلیط نخرید