پاسخ گستاخی‌های آمریکا عمل به 29 شرط برجام است

Posted by

از کمبود نقدینگی در بازار سرمایه تاخواسته‌های بخش خصوصی/ پیشخوان

آمریکا با طرح جامع تحریم‌ها علیه ایران بار دیگر برجام را به صورت فاحش نقض کرده است. اما متاسفانه دولت یازدهم در مقابل به فشار ایمیلی، پیام توئیتری و نامه‌نگاری بسنده کرده است، حال آنکه تنها پاسخ عملی و قاطع به گستاخی آمریکا عمل به 29 شرط اجرای برجام است.

از کمبود نقدینگی در بازار سرمایه تاخواسته‌های بخش خصوصی/ پیشخوان