استادیوم آزادی پر نشد+ عکس

Posted by

استقبال جالب توجه از مهدی طارمی

در شرایطی که دیدار سوپرجام از لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد، استقبال چشمگیری از این دیدار نشد.

استقبال جالب توجه از مهدی طارمی