گیتی خامنه برای کودکان دیروز، قهرمانان امروز نوشت

Posted by

اسلحه خالی از فشنگ آمریکا به روایت ترامپ

گریه امان نمی‌دهد. بغض رها نمی‌کند. سوز دل سخت می‌سوزاند و … هیچ چیزی، هیچ‌ چیزی نمی‌تواند عمق و وسعت این درد استخوان سوزززززز را به اندازه سر سوزنی، توصیف کند. هیچ چیز … دوست من.

اسلحه خالی از فشنگ آمریکا به روایت ترامپ