تنها راه اصلاح‌ طرح فراکسیون امید بازپس گرفتن آن است

Posted by

اشتباه برانکو از دیدگاه پیشکسوت پرسپولیس

یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت با توجه به اشکالات عدیده طرح دو فوریتی فراکسیون امید، تنها شیوه اصلاح آن بازپس‌گیری آن است.

اشتباه برانکو از دیدگاه پیشکسوت پرسپولیس