چه راه حل هایی برای فرار از ایست کاهش وزن وجود دارد؟!

Posted by

اظهار نظر یک استقلالی درخصوص تعویض رامین رضاییان

درست مانند کم خوابی، سطح استرس زیاد نیز می تواند باعث افزایش سطح کورتیزول شود که در نتیجه منجر به افزایش وزن و سوخت و ساز ضعیف بدن می شود.

اظهار نظر یک استقلالی درخصوص تعویض رامین رضاییان