فتاح نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد

Posted by

اعتراض اردنی ها به سیاست های دولت این کشور

کمیته امداد امام طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ضمن احترام به جبهه‌ها و جریان‌ها و گروههای سیاسی فعال در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادآوری می‌کند سید پرویز فتاح هیچگونه عضویت و وابستگی به گروه ها و جریانات سیاسی ندارند.

اعتراض اردنی ها به سیاست های دولت این کشور