لزوم رسیدگی سریع تر به لایحه حمایت از کودکان در مجلس

Posted by

اعتراض محافل مختلف به سخنان عجیب پسر عارف

دانشور با تأکید بر این موضوع که سالیان سال است این لایحه در مجلس معلق مانده است و تعیین تکلیف نشده است، گفت: در بخشی از لایحه حمایت از کودکان به بحث آموزش تأکید شده است که بسیار مهم است.

اعتراض محافل مختلف به سخنان عجیب پسر عارف