۸۰ درصد پول جراحی بیماران به دولت می رسد

Posted by

اعتماد ایرانیان به تعامل با آمریکا لکه‌دار شده

رئیس سابق انجمن جراحان ارتوپدی ایران در توضیح درآمد بالای جراحان در مقایسه ای تصریح کرد: مثلاً اگر جراحی 70 میلیون تومان درآمد داشته باشد یعنی 400 میلیون تومان کار کرده است ولی 330 میلیون تومان را دولت بر می‌دارد که صرف هزینه‌های بیمارستانی و حوزه سلامت می‌شود.

اعتماد ایرانیان به تعامل با آمریکا لکه‌دار شده