آقای بازیگر ، کارگردان فیلم جنایی شد

Posted by

اعضای فراکسیون امید از سوال منتقدان ناراحت و عصبانی می شوند

بازیگر برنده جایزه اسکار قصد دارد تا فیلمی جنایی و نوآر را کارگردانی کند.

اعضای فراکسیون امید از سوال منتقدان ناراحت و عصبانی می شوند