دولت آمریکا از آثار لغو برجام آگاه است

Posted by

اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» برخلاف قانون نبوده است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: آمریکایی‌ها درباره برجام ادعاهایی داشتند اما درباره ادعاهای خود بازنگری کردند و متوجه شدند لغو برجام چه آثاری برای آنها خواهد داشت. وی در پایان خاطر نشان کرد: ما نظاره‌گر سیاستهای آمریکا هستیم تا ببینیم آنها چگونه رفتار می‌کنند تا در مقابل آنها همانطور عمل کنیم.

اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» برخلاف قانون نبوده است