صدور کیفرخواست بقایی

Posted by

اعلام اسامی سرخ‌پوشان برای دیدار با تراکتور

چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

اعلام اسامی سرخ‌پوشان برای دیدار با تراکتور