نماینده آمریکا در سازمان ملل: بیانیه کاخ سفید هشدار به ایران و روسیه هم هست

Posted by

اعمال ماه شوال چیست؟

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که هدف بیانیه تهدیدآمیز کاخ سفید علیه سوریه، اخطار به ایران و روسیه هم هست.

اعمال ماه شوال چیست؟