ظریف قزاقستان را ترک کرد

Posted by

اعمال مستحبی شب قدر و فضیلت سوره قدر

وزیر امور خارجه پس از شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آستانه عصر جمعه پایتخت قزاقستان را ترک کرد.

اعمال مستحبی شب قدر و فضیلت سوره قدر