مسئولان محیط‌زیست را به عرصه‌ای برای طناب‌کشی تبدیل نکنند

Posted by

افتخاری: به رحمتی گفتیم علیه کمیته انضباطی صحبت نکند

رضا کیانیان با اشاره به شعارهای محیط زیستی سیاست‌مداران در آستانه انتخابات گفت: آقایان اگر تنها برای قدرت دغدغه زیست محیطی ندارند بیایند و بگویند که برای محیط زیست چه برنامه‌ای دارند و روزنامه‌ها و رسانه‌ها پیگر وعده‌های آنان باشند.

افتخاری: به رحمتی گفتیم علیه کمیته انضباطی صحبت نکند