ضررت توضیح آخوندی در باره خرید ایرباس و مسائل پشت صحنه

Posted by

افزایش اجاره مسکن در شهرهای کوچک، ممنوع

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آخوندی وزیر راه و شهرسازی باید در باره خرید ایرباس و مسائل پشت صحنه پاسخگو باشد، گفت: توضیحات وزیر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قانع کننده نبود.

افزایش اجاره مسکن در شهرهای کوچک، ممنوع