تیلرسون هیچ تجربه دولتی‌ای ندارد

Posted by

افزایش تعداد تلفات در انفجار بغداد

روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته است که وزیر خارجه جدید آمریکا به ندرت در نشست‌های دیپلماتیک شرکت کرده و از رسانه‌ها هم دوری می‌کند. تیلرسون هنوز به عنوان وزیر خارجه آمریکا کنفرانس خبری برگزار نکرده است.

افزایش تعداد تلفات در انفجار بغداد