با 300 میلیون کجا خانه بخریم؟

Posted by

افزایش حمایت کنگره از لایحه «عزل ترامپ به دلیل عدم تعادل روانی»

در حال حاضر آن دسته از متقاضیان خانه‌ اولی که با بودجه اندک خود به دنبال خرید خانه هستند می‌توانند در بخش‌هایی از مناطق 5، 4، 2، 14 و 8 تعداد بیشتری از فایل‌های متناسب با بودجه خود را پیدا کنند.

افزایش حمایت کنگره از لایحه «عزل ترامپ به دلیل عدم تعادل روانی»