افزایش شاخص بورس

Posted by

افزایش سهم ریل در حمل بار از بنادر

امروز ۵۲ هزار و ۹۷۱ معامله انجام شد که در مجموع ارزش بازار را به ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال رسانده است.

افزایش سهم ریل در حمل بار از بنادر