بحران چک‌های برگشتی در کمین اقتصاد کشور

Posted by

افسردگی را کنار بگذارید

چک، یکی از ابزارهای مرسوم در داد و ستدهای مالی به شمار می رود که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی در سال های اخیر، جایگاه سابق خود را از دست داده است.

افسردگی را کنار بگذارید