بهانه‌جویی‌های عجیب بانک مسکن در پرداخت وام ۴۰میلیونی مسکن مهر

Posted by

افشای راز فروش پسر4 ساله در زندان زنان

روزنامه اعتماد نوشت: عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: کمتر از یک ماه است که بانک مرکزی مصوبه افزایش وام مسکن مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است اما بانک مسکن به روی خود نمی‌آورد.

 ايرج رهبر با اشاره به مصوبه افزايش سقف وام مسكن مهر از ٣٠ ميليون به ٤٠ ميليون تومان گفت: كمتر از يك ماه است كه بانك مركزي مصوبه افزايش وام مسكن مهر از ٣٠ ميليون به ٤٠ ميليون تومان را به بانك‌هاي عامل ابلاغ كرده است كه در اين ميان بيشترين سهم مربوط به بانك مسكن با حدود ٣٩٠ هزار فقره است. قرار شده است كه با مسووليت مديران بانك عامل اين تسهيلات پرداخت شود چرا كه اين تسهيلات اعتبار جداگانه‌اي ندارد و از وصولي اقساط مسكن مهر اين تسهيلات پرداخت مي‌شود. وقتي پرداخت اين تسهيلات ٤٠ ميليوني برعهده مديرعامل بانك عامل گذاشته شود منظور اين است كه بانك عامل چندان راضي به پرداخت تسهيلات مزبور با نرخ سود ٤ درصد نيست. 

وي ادامه داد: پس بانك عامل مي‌خواهد به هر عنواني كه بتواند از گردش اين تسهيلات به نوعي جلوگيري و فرآيند آن را طولاني كند، پس از همان اول مشخص بود چرا كه بايد حاكميت به بانك‌هاي عامل حكم مي‌كرد كه ماهانه بانك‌ها با توجه به ميزان پول برگشتي از بابت وصول اقساط، تا چه ميزان تسهيلات پرداخت كنند. متاسفانه در جلسه‌اي كه با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار شد برخلاف ميل مسوولان بانك مسكن به آنها تكليف شد كه مجبور هستيد و بايد به شعب بانك‌ها پرداخت تسهيلات را ابلاغ كنيد. 

ايرج رهبر در پاسخ به اين سوال كه از زمان ابلاغ تسهيلات ٤٠ ميليون توماني مسكن مهر آيا نمونه‌اي داشته‌ايم كه به موجب آن به پروژه‌ها پرداخت تسهيلات صورت گرفته باشد، گفت: به هيچ‌وجه، اين اتفاق نيفتاده است و ٥ تا ٦ ماه است كه از سوي بانك مسكن هيچ پرداختي صورت نگرفته است و اعلام كرده‌اند كه بايد آورده متقاضي واريز شود؛ چنانكه به عنوان مثال انبوه‌سازان در شهر پرديس مستاصل شده‌اند و اگر نيت اين است كه مسكن مهر به اتمام برسد بايد اين بهانه‌ها را براي پرداخت تسهيلات گسترش ندهند.  عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: مسلم است كه بانك مسكن دوست ندارد اين تسهيلات كلان را پرداخت كند و قطعا تبعات زيادي دارد چرا كه به عنوان مثال براي ٨٠ هزار مسكن مهر در شهر پرديس اگر ١٠ ميليون تومان براي هر واحد مسكوني تسهيلات اضافه پرداخت كند حدود ٨٠٠ ميليارد تومان خواهد شد و اين رفتن به دفترخانه مي‌تواند مبلغي حدود ٢٠ ميليارد تومان ميزان كارمزد دفترخانه‌ها باشد كه اين مبلغ را مي‌توانند صرف زيرساخت‌ها كنند.  وي افزود: پس اين عدد ٨٠٠ ميليارد تومان مبلغ پاييني نيست و مي‌توان نتيجه گرفت كه بانك مسكن چندان هم راضي به پرداخت اين تسهيلات نيست و اگر چه وزير راه و شهرسازي پرداخت تسهيلات را به بانك مسكن ابلاغ كرده است مسوولان بانك مسكن با اين شرط و شروط نشان داده‌اند كه چندان به اين پرداخت راضي نيستند.

عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: بعد از ابلاغ مصوبه بانك مركزي به شعب از سوي بانك مسكن شرايطي برخلاف مصوبات قبل كه سقف وام مسكن مهر افزايش يافته بود گذاشته شد تا به نوعي جلوي پرداخت تسهيلات ٤٠ ميليوني گرفته يا كند شود. اگر قرار است شرايط اين‌چنيني داشته باشيم بايد براي دفعات قبل كه سقف وام مسكن مهر افزايش يافته بود اعمال مي‌شد اما شرايط جديد كه گذاشته شده گفته شده است كه مفاصا حساب مالياتي شركت‌ها را بگيريد در حالي كه طرح مسكن مهر معافيت مالياتي دارد.  رهبر اضافه كرد: شرط ديگر اين است كه شركت‌هاي سازنده چك برگشتي نداشته باشند در حالي كه هيات‌مديره برخي از شركت‌ها دو امضا دارند؛ اگر اعلام كردند امضاي مجاز چك برگشتي نداشته باشد بيشتر قابل قبول بود اما اعلام شده است كه تمام هفت نفر هيات‌مديره شركت‌ها چك برگشتي نداشته باشند. شركت‌هاي سازنده واسطه دريافت وام مسكن مهر هستند و اين وام به متقاضي تعلق مي‌گيرد و بعد از پرداخت اقساط مجددا مبلغ بازمي‌گردد. مساله بعدي رفتن به دفترخانه و تجديد قرارداد است كه اين هم يك موضوع جديد و عجيب محسوب مي‌شود؛ از هر شخص حقوقي اگر پرسيده شود خواهد گفت كه مگر وثيقه يا زمين اضافه شده است كه اينگونه برخورد مي‌شود؟ پس از لحاظ حقوقي نيازي به رفتن به دفترخانه نيست و قرارداد مي‌تواند داخلي امضا شود. رهبر در پاسخ به اين سوال كه پس گذاشتن اين شروط براي پرداخت تسهيلات مسكن مهر موجب كندي و حتي عدم پرداخت اين تسهيلات مي‌شود، گفت: اين شروط موجب عدم پرداخت تسهيلات مسكن مهر و كندي در پرداخت مي‌شود.

افشای راز فروش پسر4 ساله در زندان زنان