تخریب منازل در حومه شرقی حلب با آب فرات

Posted by

اقدامات استانداری تهران در حوزه آب

تروریست‌های داعش در اقدامی خرابکارانه با استفاده از آب رودخانه فرات، موجب تخریب ساختمان‌های روستاهای حومه شرقی حلب شدند.

اقدامات استانداری تهران در حوزه آب