آتش سوزی گسترده در شهرک شکوهیه قم

Posted by

امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر مالی در تهران دیدار و گفت وگو کرد

یکی از کارخانه‌های شهرک شکوهیه قم طعمه حریق شد.

امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر مالی در تهران دیدار و گفت وگو کرد