قاسم سلیمانی نباید به کشورهای همسایه رفت‌و‌آمد داشته باشد!

Posted by

امیری در کدام پست بازی خواهد کرد؟

دو تن از مقامات پیشین آمریکا با نگارش مطلبی ضمن انتقاد از رویکرد دولت اوباما به دونالد ترامپ راهکارهای متفاوتی درباره اقدام علیه ایران ارائه دادند.

امیری در کدام پست بازی خواهد کرد؟