این بستنی آلوده است، هرگز آن را نخورید

Posted by

امیر قطر ترور شده است یا ناپدید؟!

از خوردن بستنی‌های رایج با شیر گاومیش تازه که مشتریان زیادی را به خود جذب کرده است، جداَ بپرهیزند.

امیر قطر ترور شده است یا ناپدید؟!